Omgaan Met Jaloezie

Wanneer jaloezie een grote rol speelt in je leven, is er waarschijnlijk sprake van ziekelijke jaloezie. Deze vorm van jaloezie is moeilijk zelf te bestrijden en kan het best worden verholpen met professionele hulp.

Toch zijn er enkele tips die je kunt toepassen om de (ziekelijke) jaloezie terug te dringen. Deze tips zijn het meest succesvol wanneer je ze toepast samen met een coach.

  • Communiceer met je partner. Goed met elkaar praten - en naar elkaar luisteren - is de basis van elke goede relatie. Bovendien helpt begrip van je partner de jaloezie te verminderen.

  • Zoek de fout bij jezelf. Ga na of de achterdocht terecht is, probeer zo rationeel mogelijk naar je jaloezie te kijken. Dit kan moeilijk zijn om alleen te doen. Realiseer ten slotte dat jij fout zit.

  • Stop controleergedrag. Probeer in te beelden hoe het is als jij constant wordt gecontroleerd.

  • Werk aan je zelfvertrouwen. Een toename van het zelfvertrouwen leidt tot een afname van de jaloezie.

Er zijn veel meer manieren om succesvol je jaloezie te bestrijden. Aangezien deze teveel uitleg vereisen, en niet bij iedereen hetzelfde werken, staan die hierboven niet vermeld. Voor meer tips om effectief met je jaloezie om te gaan, kun je jezelf hieronder gratis inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Hierin behandel ik alleen effectieve methodes tegen jaloezie. Bovendien kun je je elk gewenst moment uitschrijven.